Verschil moet er zijn! Herken de signalen!

 

Bij ons in de praktijk komen veel mensen met verschillende klachten met verschillende leeftijden. We houden daar rekening mee met de behandeling. Een van de zaken die mij verbaast en blijkbaar niet algemeen bekend is ,en naar mijn mening wel zou moeten zijn, is het verschil tussen man en vrouw bij hart- en vaatziekten. https://hartgroep.nl/

En dan vooral bij HARTFALEN.

De symptomen zijn bij vrouwen duidelijk anders dan bij mannen. Waarom horen we dat nu pas?

Ten eerste zijn de vroegere onderzoeken vaak  uitgevoerd op een mannelijk populatie. Dit had twee voornamelijk twee redenen; 1 angst voor de gevolgen van de geteste medicijnen op eventuele later geboren kinderen en 2 de menstruatiecyclus kan veel effect hebben op het resultaat.

Ten tweede de klachten bij hartfalen zijn bij vrouwen veel vager en worden vaak niet (h)erkent.

Gelukkig wordt er nu meer onderzoek gedaan naar de verschillen tussen de geslachten. En dan bedoel ik niet de geijkte verschillen tussen man/vrouw.

En laten de vrouwen hierin een inhaalslag aan het maken zijn.  Er sterven tegenwoordig meer vrouwen dan mannen aan hart- en vaatziekten.

De meest voorkomend klachten bij een hartinfarct zijn:

Een beklemmende of drukkende pijn midden op de borst;

  • Die kan uitstralen naar bovenarmen, hals, kaak of maagstreek
  • Die ook in rust langer dan 5 minuten duurt
  • Die kan samengaan met zweten, misselijkheid of braken

Daarnaast kunnen vrouwen de volgende klachten ervaren;

  • Pijn in de bovenbuik, kaak, nek, rug, tussen de schouderbladen
  • Kortademigheid
  • Extreme moeheid
  • Duizeligheid
  • Onrustig gevoel, angst, snelle ademhaling
  • Misselijkheid, braken

Let wel niet alle signalen hoeven op te treden. Dit kan per persoon variëren.

De risicofactoren worden groter als er een combinatie van factoren aanwezig is.  Vrouwen in de overgang hebben een iets hoger kans, zeker als ze voor hun veertigste in de overgang zijn gekomen. Rokers hebben twee keer zoveel kans op hart en vaat ziekten. Verder zijn overgewicht en een hoge bloeddruk risicofactoren.

Wilt u meer informatie? Kijk op www.hartstichting.nl