De Praktijk

Belangrijke informatie

Voordat de behandeling begint, vindt er eerst een intakegesprek en onderzoek plaats. Hier nemen we de tijd om een goed beeld van u en uw klacht te krijgen en om u daarna nog te kunnen behandelen. Door middel van een persoonlijk gesprek en een lichamelijk onderzoek probeert de fysiotherapeut samen met u het probleem in kaart te brengen. De gemiddelde duur van een intake plus behandeling is 45 minuten. (Voor kinderfysiotherapie kan de behandeltijd afwijken). Hier rekenen we een “intake en onderzoek na screening of na verwijzing” plus een “reguliere zitting”. Samen met de patiënt stelt de fysiotherapeut daarna een plan op voor het behandeltraject. Voor uw en onze hygiëne vragen wij u een grote handdoek mee te nemen.

Fysio de Tolgaarde is gevestigd in een gezondheidscentrum in De Nieuwe Biezenkamp. Zo is wonen, welzijn en zorg optimaal op elkaar afgestemd. In het Gezondheidscentrum zit o.a. een huisartsenpraktijk, een apotheek, een tandarts en logopedie. Met verschillende disciplines onder 1 dak bent u verzekerd van de beste zorg.

Sinds 1 januari 2006 kunt u direct bij ons terecht voor fysiotherapeutische zorg. Patiënten kunnen ons direct benaderen zonder tussenkomst van een (huis)arts. Door een eerste screening kunnen wij snel duidelijkheid geven of voor de zorgvraag direct therapie nodig is, of dat het beter is om eerst de eigen huisarts te consulteren.

Maandag 08:00- 18:00 uur 19:30- 20:30 uur
Dinsdag 08:00- 18:00
Woensdag 08:00- 18:00 uur 19:00- 20:30 uur
Donderdag 09:00- 18:00 uur
vrijdag 08:00- 17:00 uur 
zaterdag 09:00- 12:30 uur
  Andere tijden in overleg.

Bent u minder mobiel en is het lastig voor u om naar de Tolgaarde te komen?
Dan kunnen wij naar u komen.

Betaling wordt meestal via de verzekering gedeclareerd. Wij hebben contracten met de meeste zorgverzekeraars, bij twijfel vraag uw verzekeraar of Fysiotherapie de Tolgaarde.
Bovenstaande bedragen worden aan u doorberekend wanneer u onverzekerd bent of bij overschrijding van het aantal verzekerde behandelingen.
De patiënt heeft een eigen verantwoordelijkheid om het maximaal aantal vergoede behandelingen bij te houden. U kunt uw afspraak tot 24 uur van tevoren wijzigen of afzeggen. Lukt het niet om de afspraak tijdig te annuleren? Dan behoudt de praktijk zich het recht om de behandeling bij u in rekening te brengen. Dit mogen wij wettelijk niet bij uw verzekeraar indienen. Mocht u hierover vragen hebben, neem dan contact op met uw therapeut.

 

Prijzen januari 2024

Reguliere behandeling*€ 42,00
Toeslag aan huis behandeling€ 16,00
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek€ 51,00
Screening€ 18,00
Intake en onderzoek na screening**€ 51,00
Intake en onderzoek na verwijzing**€ 49,00
Manueel Therapie€ 55,00
Kinder(bekken)fysiotherapie€ 55,00
Orofaciaal therapie€ 55,00
Niet nagekomen afspraak€ 40,00

* Een reguliere behandeling duurt ongeveer 27 minuten.

** De eerste afspraak is een langere sessie van 45 minuten. Wij declareren dan een intake en onderzoek plus een reguliere behandeling. Wij hebben hiertoe besloten om ons en u ruim de tijd te geven voor de intake, het onderzoek en een behandeling, zodat we de eerste keer ook kunnen behandelen.

Omdat er in de praktijk altijd meerdere patiënten tegelijk aanwezig zijn, zijn er door de praktijk huisregels opgezet om ongelukken, incidenten en verwarring te voorkomen. Met als doel om voor zowel de patiënten, bezoekers als de medewerkers een veilige en prettige omgeving te creëren en houden.

Onderstaand zijn de regels weergegeven:

 • U wordt verzocht uw actuele verzekeringsgegevens door te geven aan de fysiotherapeut. Check de naam van de aanvullende polis en hoeveel behandelingen u vergoed krijgt. Fysiotherapiepraktijk de Tolgaarde  draagt niet de verantwoordelijkheid voor uw vergoeding voor fysiotherapie.
 • U dient bij verhindering de afspraak 24 uur voor de afgesproken behandeltijd af te zeggen. Anders kunnen wij de kosten voor de behandeling bij u in rekening te brengen.
 • Voor uw hygiëne vragen we u om een grote handdoek mee te nemen.
 • We vragen u zich ook aan de regels van het RIVM te houden inzake COVID-19.
 • Patiënten dienen zich volgens de algemeen geldende (fatsoens-)normen en waarden te gedragen.
 • De praktijk behoudt zich het recht voor om personen die aanstootgevend gedrag ventileren te verwijderen uit het pand.
 • Daar de praktijk ook minder valide patiënten behandeld is het prijzenswaardig dat bij gebrek aan zitruimte deze personen met voorrang een zitplaats krijgen.
 • Indien u een jas of andere eigendommen aan de kapstok of in de wachtruimte achterlaat let u dan op waardevolle spullen die hierin aanwezig zijn. De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in het pand of op het buitenterrein (auto, fiets).
 • Wilt u bij parkeren van fiets of auto dit zodanig doen dat iedereen ongestoord zijn weg kan vervolgen .
 • In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.
 • In de praktijk mag niet worden gerookt en geen eten worden genuttigd.

Fysio de Tolgaarde