Marieke Kamphof

Over Marieke Kamphof

Mijn naam is Marieke Kamphof. Naast kinderfysiotherapeut ben ik psychomotorisch kindertherapeut en sensorisch integratietherapeut. Door deze opleidingen en aanvullende scholingen ben ik in staat om motorische- en neuropsychologische kennis te combineren met kennis over gedrag en opvoeding.

Mijn visie; “Door de eigenheid van ieder kind te accepteren en in te spelen op de behoeften en gevoelens van het kind kunnen kinderen leren en zich ontwikkelen”. Samen met u en uw kind probeer ik tot het beste resultaat te komen zodat uw kind zich weer met plezier beweegt.

Na gewerkt te hebben als kinderfysiotherapeute in een ziekenhuis, op scholen (basis en speciaal onderwijs ) , in een gezondheidscentrum en in een praktijk werk ik de afgelopen jaren in multidisciplinaire (kinder)centra. Daarnaast geef ik les aan verschillende opleidingen.

Kinderen die vastlopen in hun ontwikkeling laten dit zien in hun lijf en / of in hun gedrag. Binnen de therapie ontdekt het kind bewegend en spelend zijn eigen mogelijkheden en  leert nieuwe vaardigheden en/ of gedragspatronen aan. Het kind leert de ervaring te vertalen naar een oplossing voor zijn probleem op het gebied van bewegen, prikkelverwerking of  op sociaal-emotioneel gebied. Enkele voorbeelden:  Hoe kan ik anders omgaan met iets dat ik moeilijk vind of niet kan? Hoe leer ik fietsen of netjes schrijven? Hoe ga ik om met lichamelijke pijnklachten? Hoe ga ik om met spanning, angst, verdriet of boosheid?

Ik gebruik een breed aanbod aan therapeutische middelen: bewegen, non-verbaal en lichaamsgericht spel, sensorische spelmaterialen, tekenen, praten, spelen of muziek maken. Binnen mijn behandeling houd ik rekening met de ontwikkelingsfase en belevingswereld van het kind, de gezinssituatie en de schoolfase. Samenwerking met ouders, anderen uit de leefomgeving van het kind en met collega’s binnen het gezondheidscentrum zijn een belangrijk onderdeel van mijn behandeling.

Ik ben getrouwd en heb drie kinderen van 23, 21 en 17 jaar. In mijn vrije tijd houd ik van reizen, fietsen, wandelen, watersport, skiën en koken.