Geriatriefysiotherapie

Over Geriatriefysiotherapie

Geriatriefysiotherapie is een specialisme dat gericht is op de zorg voor kwetsbare mensen met een hoge biologische leeftijd die te maken hebben met meervoudige gezondheidsproblematiek. Het gaat daarbij niet alleen om ouderen. Ook cliënten die bijvoorbeeld als gevolg van een beroerte, dementie, ziekte van Parkinson of een gebroken heup verschijnselen vertonen van ouderdom. De geriatriefysiotherapeut werkt vanuit zijn specifieke kennis van deze doelgroep en de daarbij voorkomende ziektebeelden. De geriatriefysiotherapeut heeft als doel uw lichamelijk functioneren te verbeteren en voorkomen van verdere achteruitgang.

Het traject dat u bij uw geriatriefysiotherapeut doorloopt, begint met een uitgebreide intake. Deze intake bestaat uit een vraaggesprek en een bewegingsonderzoek. Tijdens het vraaggesprek worden uw klachten in kaart gebracht. In het bewegingsonderzoek wordt gekeken naar uw functioneren in de thuissituatie en worden de grondmotorische eigenschappen (uithoudingsvermogen, kracht en balans) als uitgangspunt genomen. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat deze eigenschappen belangrijk zijn voor het dagelijks bewegend functioneren van ouderen. Aan de hand van de uitkomsten van het onderzoek en uw hulpvraag wordt een programma opgesteld. 
De behandeling kan aan huis plaatsvinden. U traint precies de bewegingen en activiteiten die in uw eigen leefomgeving van belang zijn. Vaak werkt een geriatriefysiotherapeut hierbij samen met een ergotherapeut en wijkverpleegkundige. Daarnaast is het mogelijk om een behandeling of training te volgen in de praktijk.
Het adviseren en begeleiden van gezinsleden en eventuele mantelzorgers behoort ook tot het werk van de geriatriefysiotherapeut.

Voldoende fysieke activiteit is belangrijk ook bij ouderen, omdat het de gezondheid kan bevorderen, het ziekte proces vertragen en het verlengt de zelfredzaamheid.
Functioneel trainen leidt tot verbetering van algemeen dagelijkse activiteiten.

Specifieke effecten door bewegen bij ouderen:

– Verbetering zelfredzaamheid

– Toename sociale activiteiten

– Vermindering van valrisico en valangst

– Vermindering van depressie

Geriatriefysiotherapeuten hebben na de basisopleiding fysiotherapie een post-HBO of masteropleiding geriatriefysiotherapie gevolgd van drie jaar. De geriatriefysiotherapeut is geregistreerd in het Centraal Kwaliteits Register (CKR) van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) of is lid van het keurmerk fysiotherapie. Herregistratie vindt plaats als er voldaan is aan de accreditatie eisen in de vijfjarige registratieperiode .

Fysiotherapie wordt voor mensen ouder dan 18 jaar maar heel beperkt vergoed vanuit de basisverzekering. Alleen als je een chronische aandoening hebt, wordt fysiotherapie vergoed vanaf de 21ste behandeling. Je kunt fysiotherapie wel verzekeren via een aanvullende verzekering.

Geriatrie fysiotherapie richt zich op de functionele revalidatie en resocialisatie van thuiswonende (kwetsbare) ouderen, chronisch zieken en terminale patiënten. Doel is om de patiënt zo lang mogelijk, op een verantwoorde manier, in zijn/haar eigen leefomgeving te laten functioneren.

De Geriatrie fysiotherapeut kan ingeschakeld worden bij/voor:

 • Kwetsbare balans in de thuissituatie
  • redden patiënt en mantelzorger het nog alleen thuis?
 • Valpreventie, als de patiënt:
  • gevallen is
  • bang is om te vallen waardoor hij/zij te weinig beweegt en daardoor juist meer kans heeft om te vallen
  • geen of niet de juiste loophulpmiddelen heeft
  • de trap niet meer op durft, of dit op handen en knieën doet
  • de trap achterwaarts af gaat of op de billen
  • wankel ter been is
 • Mobiliteitsbeperkingen
  • Moeite met dagelijkse bewegingen: gaan zitten, (op)staan, (trap)lopen (in- en buitenshuis
  • Transferproblemen: uit de stoel of uit bed komen, van rolstoel naar toilet, etc
  • Slechte conditie
  • Verzwakking van de spieren

Mantelzorgondersteuning

  • bij hoge belasting en lage belastbaarheid van de mantelzorger
  • de zorg wordt te zwaar voor de mantelzorger
  • advies en instructies over transfers en hulpmiddelen
 • Voor de zorgverleners
  • Advies bij transfers/verzorging/hulpmiddelen wanneer de zorg fysiek te zwaar wordt
 • Terminale cliënten
  • verbeteren van de lig- zithouding
  • pijnbestrijding
  • oedeem verminderen
  • massage
 • Ontslag uit het ziekenhuis
  • controle op de veiligheid, leefomgeving en mobiliteit
  • voortzetting behandeling/revalidatie
 • Opname-indicatie voor het verpleeghuis