Orofaciaaltherapie

Wat is orofaciaal therapie?

De Orofaciaal fysiotherapeut helpt u bij gezondheidsproblemen en pijn die te maken hebben met spieren en gewrichten in het hoofd, het halsgebied en het kauwstelsel.

Behandeling vindt plaats in nauwe samenwerking met uw huisarts, tandarts, orthodontist of medisch specialist, zoals een KNO-arts, kaakchirurg en neuroloog.

Met welke klachten kunt u terecht bij een orofaciaaltherapeut?