Psycho Motorische Therapie (volwassenen)

Wat is psycho motorische therapie?

Psychomotorische therapie is een behandelmethode voor mensen met psychische klachten en problemen. Klachten zoals somberheid, angsten, prikkelbaarheid, onzekerheid tegenover anderen, spanningen, eetproblemen of burn-out hebben vaak ook een lichamelijke kant.

Door middel van lichamelijke activiteiten zoals sport- en spelvormen, bewegen op muziek, ademhalings- en ontspanningsoefeningen heeft de psychomotorisch therapeut aandacht voor wat het lichaam aangeeft, zoals spanning in het lichaam, lichaamshouding, lichaamstaal, lichaamsbewustzijn, ademhaling.

Daarnaast kunnen aandachtsoefeningen uit de mindfulness aan de orde komen. Gesprekstechnieken worden ingezet om, indien nodig, woorden te geven aan de ervaringen die u opdoet tijdens de werkvormen.

De therapiesituatie biedt een veilige plek om samen te onderzoeken wat u denkt, hoe u zich voelt en te experimenteren met ander gedrag. Hierdoor kunt u op deze gebieden nieuwe ervaringen opdoen en kunnen uw klachten verminderen of weggenomen worden.

U komt bijvoorbeeld meer “uit uw hoofd”, voelt zich lekkerder “in uw vel” of kan bijvoorbeeld beter uw grenzen aanvoelen en aangeven.

Psychomotorische therapie is voor iedereen geschikt, zowel voor volwassenen als ook voor kinderen. Voor mensen die zich verbaal goed kunnen uiten, maar juist ook voor diegenen die niet zo makkelijk hun gevoel of ervaringen onder woorden brengen.

Psychomotorische therapie valt onder de door de overheid ingesteld cluster van ‘vaktherapeutische beroepen’.

De NVPMT (Nederlandse vereniging voor Psychomotorische therapie en NVDaT) Nederlande Vereniging voor Dans- en bewegingstherapie, zijn aangesloten bij de Federatie voor Vaktherapeutische Beroepen (FVB).

PMT wordt over het algemeen vergoed door verschillende zorgverzekeraars indien u aanvullend verzekerd bent. Vraag uw zorgverzekeraar naar de mogelijkheden binnen uw verzekering.  http://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/vaktherapie

Zie Hier voor de folder voor patiënten over PMT en Hier voor meer informatie over de FVB.