Multidisciplinaire Geestelijke Gezondheidszorg

Over multidisciplinaire geestelijke gezondheidszorg

Fysio de Tolgaarde werkt vanaf nu samen met Sa4 Zorg en start een vestiging Sa4 Zorg Leusden. Sa4 Zorg biedt specialistische zorg aan voor mensen met psychische en somatische klachten. In onze behandeling leveren we maatwerk, in een persoonlijk omgeving met meerdere zorgprofessionals in een multidisciplinair team. We werken onder ander met: een hoofdbehandelaar(psychiater), psycholoog, psychomotorisch therapeut en fysiotherapeut. Ook andere disciplines zoals diëtetiek en maatschappelijk werk kunnen ingezet worden.

Voor de intake en behandeling bij Sa4 Zorg Leusden heeft de patiënt een verwijzing van de huisarts nodig (Verwijsformulier tweedelijns specialistische gezondheidszorg). Zodra wij deze ingevulde verwijzing van u ontvangen kunnen we de eerste afspraken inplannen en starten met de intake fase. Deze fase bestaat uit een gesprek met de psycholoog, fysiotherapeut en de hoofdbehandelaar. Ook vragen we u om een aantal vragenlijsten in te vullen. Op basis van de intake geven we een advies over het te volgen traject.

Afhankelijk van de klachten doen wij u een voorstel voor een behandeltraject. Gemiddeld duurt een zo’n traject 12 weken. Wij leveren maatwerk, uw behandelplan is afgestemd op uw persoonlijke doelen, waardoor het traject korter of langer kan zijn. Het behandeltraject kan een intensieve periode zijn, dit vergt inzet, motivatie en tijd. Wij gaan graag met u deze uitdaging aan om tot een optimaal resultaat te komen. 

Tijdens het traject hebben alle behandelaars regelmatig overleg over de vorderingen. Deze worden geëvalueerd en besproken en zo nodig gecommuniceerd met uw verwijzer.

Sa4 Zorg levert tweedelijns zorg, die op grond van de zorgverzekeringswet door iedere zorgverzekeraar vergoed moet worden. De vergoeding valt onder de basisverzekering, waardoor bij de behandeling wel eerst het eigen risico wordt aangesproken indien de patiënt dat nog niet gebruikt heeft.

Voor meer vragen neem contact op met Jan Hendrik Vos, zorg-coördinator Sa4 zorg Leusden of kijk op  sa4-zorg.nl